Jeg gjorde
noe fryktelig

Vil du vite hva det var?
Snurr i gang historien min